ZPV - závod požárnické všestrannosti

Závod se skládá z šesti stanovišť: střelby ze vzduchovky, základů topografie, uzlování, základů první pomoci, požární ochrany, překonání překázky po vodorovném laně.

Věkové kategorie 2020
topografie
Uzlování
Zdravověda
Technické prostředky
Požární ochrana
Překonání překážky

Pro dorost

Druhy zranění 2020
Optické signály
Požární technika
Tísňová telefonní čísla: 112 - Jednotné evropské číslo 150 - Hasiči 155 - Záchranná Zdravotní služba 158 - Policie ČR 156 - Městská Policie