Plánované akce v roce 2021

Datum Akce
23. ledna Zrušeno - Dětský karneval a ples
30. dubna Čarodějnice
9. května Den otevřených dveří
22. května Staročeské máje
6. června Zábavné odpoledne v parku
28. listopadu Rozsvěcení vánočního stromu
4. prosince Valná hromada SDH Škvore
31. prosince Ohňostroj
Průběžně celý rok Pomoc ostatním organizacím, spolkům, obcím
  Úpravy skladovacích prostorů nad zbrojnicí
  Účast na školeních a odborné přípravě
  Činnosti s MH sboru
  Práce na technice
Tísňová telefonní čísla: 112 - Jednotné evropské číslo 150 - Hasiči 155 - Záchranná Zdravotní služba 158 - Policie ČR 156 - Městská Policie