Plán činnosti sboru
Plán činnosti sboru na rok 2017

· Dětský karneval
· Hasičský ples
· Sběr železného šrotu
· Čarodějnice, lampionový průvod
· Účast na soutěžích v požárním sportu
· Účast na školeních a odborné přípravě
· Dětský den
· Staročeské máje, zábava
· Pomoc obci
· Pomoc ostatním organizacím, spolkům, obcím
· Spolupráce s úřadem Městyse Škvorec
· Zahájení prací s přístavbou za garáží
· Úpravy skladovacích prostorů nad zbrojnicí
· Uskutečněni netradiční soutěže v PS
· Činnosti s MH sboru
· Kulturní akce sboru