Výkonný výbor sboru

Funkce Jméno a příjmení
Starostka Jana Fejfarová
Náměstek starostky Vladimír Havránek
Velitel sboru Marek Mandík
Zástupce velitele Jan Zálabský
Strojník Jan Pšenička
Vedoucí mladých hasičů Jan Zálabský
Hospodář Karel Suk
Předsedkyně KRR Drahomíra Červová
Referentka žen Zuzana Hroudová
Zástupce referentky žen Michaela Mandíková
Kronikář Jiří Brich
Kronikářka Kristýna Vančurová

K 31. 12. 2019 má sbor 72 dospělých členů

Tísňová telefonní čísla: 112 - Jednotné evropské číslo 150 - Hasiči 155 - Záchranná Zdravotní služba 158 - Policie ČR 156 - Městská Policie