V roce 2014 jsme oslavili 125 let od založení našeho sboru, pro tuto příležitost jsme si nechali vyrobit slavnostní historický prapor našeho sboru, který nám na oslavách byl slavnostně předán z rukou našeho starosty sboru p. Rejfkem a požehnán otcem Konstatinem, dále nám byla slavostně předána stuha na žerď  k našemu novému praporu od městyse Škvorec v té době  starostou Škvorce panem  Trojanem. Dále pokračovala slavnostní jízda s naší technikou a technikou okolních sborů do Třebohostic, kde byl slavnostně položen věnec k památníku u místní školy. Poté jsem opět se vrátili do Škvorce. Po 13 hodině jsem uskutečnili slavnostní pochod k památníku u sokolovny, kde byl taktéž položen věnec k památníku padlých. Následoval krátký proslov starosty sboru, a starosty městyse Škvorec a zástupce SHČMS, dále byl položen věnec na místní hřbitov. V odpoledních hodinách následovaly ukázky zásahů ve vyprošťování z osobního vozu jednotkou JSDHO Úvaly a hašení vozu naší jednotkou JSDHO Škvorec. Byl předveden požární útok družstvem žen našeho sboru, který se podařilo obnovit v roce 2014 a je již v současné době velmi úspěšné. Dokazuje to mnoho pohárů, která děvčata získala za jeden rok působení od opětovného obnovení družstva. Poté následovala slavnostní schůze, ocenění členů SDH  a večer byla zábava.
Dále se nám podařilo v roce 2014 obnovit  činnost mladých hasičů  (MH) našeho sboru. Nyní máme přihlášeno cca třicet dětí. Naši MH se pravidelně setkávají 2x týdně v hasičárně a pilně trénují na soutěže a prohlubují si znalosti v hasičských dovednostech, připravují a účastní celorepublikové hry Plamen a soutěží v požárním sportu.
Koncem roku 2014 se uskutečnila Výroční Valná Hromada našeho sboru, kde bylo zvoleno nové složení výboru SDH Škvorec.
V loňském roce jednotka JSDHO Škvorec zasahovala u 24 událostí.
V roce 2015 náš sbor provedl hasičský ples a maškarní karneval, opět čarodějnice na Vrchách a v květnu Staročeské máje, která jsou 1x za dva roky a patří již dlouhodobě ke kulturním akcím, které pořádá náš sbor s večerní májovou zábavou v místní krásně zrekonstruované sokolovně, kde nám zahrála kapela Syntéza.
Opětovně proběhl dětský den se sokolem Škvorec, kde sokol udělal pochod lesem pro děti s různými soutěžemi a náš sbor měl zde taktéž dvě soutěže. Dále následovala ukázky útoků MH na hořící domeček, vystoupení mažoretek ze sokola Český Brod pod vedením paní Gabrieli Veselé. Ukázky techniky našeho sboru a sboru SDH Klánovice a policie PČR OOP Úvaly.
Nadále se v tomto roce připravujeme na soutěže v požárním sportu (družstva MH, ženy, muži), účastníme se soutěží např. okresní kolo v požárním sportu, soutěží pořádané Podlipanskou ligou a okolními sbory. Pomáháme městysy Škvorec při různých akcích, Dále spolupracujeme s okolními sbory a obcemi jako jsou například dětské dny, oslavy založení sborů atd.

V současné době máme ve sboru 104 řádně evidovaných členů včetně dětí ve SHČMS a sbor je zařazen do okrsku č.6.
23 členů našeho sboru,  je zařazeno do výjezdové jednotky obce JSDHO Škvorec. Jednotka, je zařazena do plošného pokrytí IZS, jako jednotka    JPO III/1 s výjezdem od nahlášení události do 10 minut. Jednotka disponuje s technikou CAS 25 Š706 RTHP a DVS Avia 30. V letošním roce jednotka zasahoval již u několika požárů a technických událostí. Členové jednotky si nadále prohlubují znalosti potřebné k plnění zásahů, velitelé a strojníci absolvují odborná školení pořádaná HZS, která jsou potřebná  pro plnění funkcí velitel, strojník JSDHO.
Dále byl zvolen do rady prevence na okresním SHČMS jako vedoucí rady OORP p. Suk Jiří, který je i preventistou našeho sboru a okrsku č.6.
                                                           Starosta SDH Škvorec
Havránek Vladimír

Současnost našeho sboru