Informace, akce pro veřejnost - aktuálně
V případě Vašeho zájmu vstoupit do Našich řad hasičů, je možné se dostavit na Naše členské schůze.
Schůze se konají každý první pátek v m
ěsíci od 19:30 hod v klubově vedle zbrojnice, kde budete informování.