Požárnické novinky podzim 2020

Od posledního článku uplynul nějaký čas, během kterého jsme zvládli spoustu práce, i když se nescházíme tak často, jak bychom chtěli. Především kvůli neustále se měnícím vládním nařízením. Jako všichni,jsme i my, omezeni v pořádání akcíavedení kroužku mladých hasičů. Chybí nám i zdravá diskuze při posezení u piva.

I tak se nám ale podařilo uspořádat sběr železného šrotu, kterýse i přes mírnou nepřízeň počasí vyvedl velmi dobře. Naplnili jsme společně dva valníky za traktor a jeden kontejner. Děkujeme všem, kdo jste nám přispěli kovovým odpadem, vážíme si vaší podpory

Vyjížděli jsme k 10 zásahům, kdy při technických pomocích šlo výhradně o odklizení spadlých stromů. U požárů jsme zasahovali u nás ve Škvorci při požáru denní místnosti vmístním sanatoriu, vyjížděli jsme k požáru pergoly do obce Sibřina, k požáru balíků do Sluštic a k požáru rodin-ného domu jsme jeli i do obce Břežany II. Každým rokem se počet výjezdů nepatrně zvyšuje.Letos jich máme za sebouzatím 32, průměrně tedy vyjíždíme k zásahu jednou za 12 dní.

Neustále se školíme a vzděláváme ve všech směrech. Nyní již máme nový automatizovaný externí defibrilátor,včetně dalšího zdravotnického vybavení, zařazen do výjezdového vozidla, kde je neustále připraven k pomoci potřebným. AED je spárován i s aplikací Záchranka pro rychlejší aktivaci v případě potřeby.Velké díky patří Dominiku Hladíkovi za pomoc s výběrem zdravotnického materiálu, konzultace a zaškolení naší jednotky v oblasti zdravovědy.

Díky Martinu Polovi jsme se učili slaňovata ještě více jsme pronikli do problematiky sebejištění a používání nejrůznějších uzlů. Jako polygon nám posloužil škvorecký most a kámen na Klepci v Přišimasech.

Absolvovali jsme online školení pro řidiče referentských vozidel. Toto školení pro nás připravil dopravní expert Robert Kotál z Dopravní akademie a.s.Je nám ctí učit se od profesionálů, které máme ve Škvorci a Třebohosticích. Všem velmi děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

V neposlední řadě jsme dezinfikovali prostory obecního úřadu a základních škol. Rozváželi jsme také dezinfekci našim seniorům.

Volný čas věnujeme přestavbě dopravního automobilu VW transporter T5, který městys bezúplatně získal od městské policie díky manželům Spurným. Převážnou většinu prací děláme sami a máme již téměř hotovo. Pravdou je, že při pracích někdy padají slova poněkud jadrná. Občasné vynervování naštěstívždy vystřídá radost při pohledu na to, jak se automobil pod rukama mění z obyčejné dodávky na moderní zásahový vůz. Již nyní se stal nepostradatelným pomocníkem pro škvorecké hasiče. Brzy vám nový dopravní automobil představíme detailněji.

Díky grantu od Nadace ČEZ jsme získali finance na pořízení nových, lehkých protichemických obleků SUNIT a k nim celoobličejových ochranných masek CM-6 a náhradních filtrů. Tyto obleky nahradí stávající dosluhující obleky, které jsou povinnou výbavou červené Tatry. Žádost o tento grant kompletně zpracovala naše milá starostka sboru, paní Jana Fejfarová. Vážíme si tohoto finančního grantu.

Tak jako v předchozích letech i letos naše již zmíněná hasičská starostka strávila několik večerů, které se protáhly do pozdních nočních hodin nad zpracováním a podáním žádosti o poskytnutí dotace od MŠMT na činnost mladých hasičů. Za získané prostředky jsme pořídili nový nůžkový stan, hadice, dresy a další vybavení nezbytné pro trénink našich hasičských dětí, kterých máme nyní ve sboru téměř čtyřicet.

Jsme pyšní na naše členy z kroužku mladých hasičů, konkrétně na Marianku Rösslerovou a Sebastianka Kodeta. Právě oni se se svými uměleckými díly umístili každý na druhém místě ve své kategorii v okresním kole výtvarné soutěže s názvem „Požární ochrana očima dětí“. Gratulujeme.

Velmi nászasáhla smutná zpráva, že nás navždy opustil náš dlouholetý člen pan Karel Pelcl. U škvoreckých hasičů působil úctyhodných 52 let. Vždy byl nápomocen a účastnil se všech akcí, jak jen to bylo možné. Potkat jste ho mohli na májíchjako elegána v buřince, na dětském karnevalu jak fouká balonky nebo jen tak uhasičárny, když šel kolem na procházku. Zahrál si i v seriálu Hasičárna Telecí. Děkujeme za tvou práci,bratře, bylo nám ctí.

Pevně doufáme, že se situace ohledně koronaviru uklidní a vládní nařízení se zmírní natolik, že pro vás budeme v lednu moci uspořádat již tradiční Hasičský ples. Nicméně tak jako každý lichý rok pro vás již nyní plánujeme staročeské máje, na které jste všichni zváni. Potěší nás každá ozdobená májka na brance vašeho domu. S radostí se u vás zastavíme s průvodem a dobrou hudbou na vytančení vašich dcer. Každý je také vítán do průvodu a večer si patřičně užijeme na májové zábavě. Nenechme zaniknout tradice.

Nezapomeňte nechat zkontrolovat vaše komíny a spalinové cesty u prověřených kominíků a revizních techniků, ať předejdete naší nezvané návštěvě. Stejně tak opatrní buďte i s adventními věnci, prskavkami a jakýmkoliv otevřeným ohněm.

Přejeme vám klidné prožití vánočních svátků a budeme se těšit na klidné setkání na našich akcích.

Marek Mandík
Velitel SDH Škvorec

požár v Topasu
zdravověda s Domčou
slaňování
protichemické obleky
motání hadice
základna
Tísňová telefonní čísla: 112 - Jednotné evropské číslo 150 - Hasiči 155 - Záchranná Zdravotní služba 158 - Policie ČR 156 - Městská Policie