Mladí hasiči


Kroužek mladého hasiče v SDH Škvorec

Minulý rok se nám konečně po dlouhé době opět podařilo obnovit činnost MH (mladých

hasičů) v našem sboru. Nyní máme přihlášeno cca třicet dětí. Naši MH se pravidelně

setkávají 2x týdně v hasičárně a pilně trénují na soutěže. Už se zúčastnili i několika

nemálo soutěží, např. v Mukařovském uzlu, kde se jako nováčci vůbec nenechali

zahanbit a překonali i několik pravidelných účastníku, dále soutěžili v několika požárních

útocích a nyní naposled absolvovali dvou denní celostátní postupovou soutěž “Plamen”

na okresní úrovni v Hrusicích kde hlavně nabírali zkušenosti v několika disciplínách do

dalších let. Dále naše členka MH Šárka Bryndačová vyhrála 2.místo v malování obrázků

v tématu „hasiči“ s fa. Alerion (výrobce praporů) nebo jsme se byli s dětmi předvést ještě

menším dětem ve školce, kde jsme předvedli těm nejmenším naší techniku a dovednosti

MH. Velké poděkování patří vedoucím MH i ostatním členům SDH za obětování jejich

volného času s dětmi.


Zálabský Jan