ARCHIV - Práce, ostatní činnosti sboru
Dne 26.2.2011 se zástupci sboru zúčastnili VVH okrsku č.6 v Čelakovicích
Dne 26.2.2011 jsem se byli podívat na plese fotbalistu Škvorec v místní sokolovně, atmosféra byla skvělá a moc se nám tam líbilo, kapela hrála taky velmi pěkně.
Držíme palce a doufáme, že se jim to příští rok op
ět takhle povede.proběhl uklid prostoru před zbrojnicí
probíha oprava a upravuje se naše technika


26.3.2011 jsme se přijeli podívát na hasičský ples SDH Mukařov, který měli v místní sokolovně. Atmosféra byla příjemná a myslíme, že ples se jim povedl. Doufáme že se zase někdy potkáme a přejeme mnoho zdaru v dalších akcích.
15.1.2011  od 14h se konal dětský karneval v sokolovně
15.1.2011  od 20h se konal hasičšký ples v sokolovně
Děkujeme všem, kteří Nás podpořili  a přišli na tyto dvě akce a zde je pár foteček z karnevalu a plesu

2.4.2011 Proběhlo školení velitelů výjezdových jednotek JPO III - St. Boleslav


5.3.2011 Proběhlo školení preventistů - Mukařov

9.4.2011  proběhl sběr železného šrotu ve Škvorci a čištění střechy, okapů na školní jídelně a  hasičské zbrojnici
15 a 16.4.2011  náš sbor pomáhal při úklidu odpadků ve Švorci

16.4. 2011 SDH Zlatá -  pomoc ,při pálení vyřezaných dřevin s CAS 25

23.4.2011 proběhla brigáda dřeva na pálení čarodějnic

30.4.2011 proběhlo pálení čarodějnic na Vrchách

3. - 7. 5.2011 Se dva členové JPO zůčastnily kurzu Velitel JSDHO  v Bílých Poličanech, p.Havránek a p. Makal

14.5. 2011 Proběhla soutěž 11.ročník Podlipanské ligy v Rostoklatech na místním fotbalovém hřišti. Díky všem za účast na soutěži.
více na stránce " sout
ěže "7.4. Prob
ěhlo trénování na soutěž Rostoklaty v e Škvoreci v parku před naší zbrojnicí

23.5. 2011 se náš sbor zůčastnil 46. ročníku pochod Praha - Prčice. Start jsme měli z Votic a trasa byla 30km. Všichni jsem se do cíle dostali v pořádku. Tato akce byla také součástí odborné přípravy členů JPO a SDH formou fyzická příprava
27.5.2011 - Byla příprava na máje a stavění, hlídání Krále Májů
28.5. 2011 Prob
ěhly Staročeské máje

Všem ješte jednou mockrát d
ěkujeme za pomoc, přípravu a účast na Staročeských Májích.
                                                                                             hasiči Škvorec


10.6.2011 Proběhl HASÍK v naší hasičské zbrojnicí ve spolupráci SDH Doubek, kde si děti ze ZŠ ve Škvorci mohli prohlédnout techniku , seznámili se s prací hasičů a dozvěděli se také o prevenci požární ochrany dále měli možnost se projet v hasičském voze

11.6.2011 Proběhl dětský den před hasičskou zbrojnicí , kde si děti zasoutěžili v různých soutěžích například skákání v pytlích a chůze na chůdách, stříkání vody na kužele pomocí džberovek, jízda zručnosti, svezení na povozu tažený oslíkem, zvonková dráha,  lovení rybiček házení míčků, soutěž  v malování hasičského auta, kde potom porota vybrala tři nejhezčí obrázky, které byly oceněny drobnou cenou. Dále byla předvedena technika v našem sboru. Vyvrcholením celého odpoledne bylo opékání buřtíků a hasičská pěna.Během celého odpoledne nám hrála živá hudba - hudební těleso " Robert"

namalované obrázky hasičský aut dětí z dětského dne

18.6.2011 jsme se zůčastnili oslav 100 let  " koňské stříkačky " v Dobročovicích. Provedli jsme na požádání velitele místního SDH ukázku uhašení hořícího osobního automobilu a dále jsme vystavovali naší techniku AVIA 30 - DVS 12 a Š 706 RTHP - CAS 25.

video z ukázky hašení OA


25.6.2011 jsme se zůčastnili oslav 130 let výročí od založení SDH Čelákovice ve složení
p. Rejfek K.,p. Makal M., sl. Vacková E.J.


Náš sbor a sbor SDH Zlatá pořádali společně hasičský den. Celá akce se nám povedla, děkujeme všem, kteří jste nás přišli podpořit a soutěžit v různých disciplínách. Zde se můžete podívat  na pár fotek z celého hasičského dne.24.9.2011 jsme se zůčastnili oslav 125 let výročí od založení SDH Úvaly,kde jsme vystavovaly naší AVII DVS ve složení p. Rejfek K.,p. Makal M., sl. Vacková E.J.
30.9.2011 jsme se zůčastnili oslav 40 let založení  HZS Říčany,kde jsme vystavovaly naší AVII DVS ve složení p. Rejfek K.,p. Makal M., sl. Vacková E.J.

10.12.2011 jsme se proveli VVH našeho sboru v klubovně

17.12.2011 jsme se zůčastnili VVH SDH Zlatá

dne 7.1.2012 proběhlo zvaní na dětský karneval a hasičský ples.

Všem kdo se podíleli d
ěkujeme. SHD Škvorec


dne 14.1.2012 proběhl  dětský karneval a hasičský ples.

Děkujeme všem spoluobčanům a sponzorům za pomoc při těchto akcích.
SHD Škvorec

Děkujeme všem spoluobčanům za spolupráci a pomoc při různých akcích našeho sboru v roce 2011

Dne 4.2.2012 jsem se přijeli podívat do Říčan na ples SDH Říčany, provedení plesu a jeho průběh se nám velice líbil a doufáme že se za rok opět přijedeme podívat. Zároveň děkujeme ještě jednou členům SDH Říčany za jejich starost o nás na plese.

Dne 14.4.2012 náš sbor provedl sběr železného šrotu.

Dne 26.5.2012 náš sbor pořádal Májovou zábavu v sokolovně

Dne 2.6.2012 náš sbor pořádal před naší zbrojnicí Dětský den.

Dne 26.6.2012 se náš sbor účastnil v Dobročovicích akce DEN ZÁCHRANÁŘŮ, kde jsem na požádáni místního spolku hasičů ukazovali naší techniku Škoda 706 RTHP CAS 25, s kterou jsem provedli ukázku výrobu hasičské lehké pěny.

Dne 29.6.2012  náš sbor provedl ukázku naší techniky Škoda 706 RTHP CAS 25, s kterou jsem provedli ukázku výrobu hasičské lehké pěny pro děti v MŠ v Kolodějích na ukončení školního roku.

 
Dne 22.9.2012  náš sbor pomáhal na Škvoreckém jarmarku

Dne 8.12.2012  proběhla VVH našeho sboru v klubově SDH

DNE 30.11.2012 proběhla mimořádná pravidelná členská schůze sboru na měsíc prosinec.

31.12. proběhl silvestr s hasičemi v klubovně

DNE 15.12.2012 se náš sbor byl podívat na VVH SDH Zlatá


SDH Škvorec děkuje všem spoluobčanům a členům sboru, kteří se podíleli na přípravě a účasti na  Staročeských májích

ZA SDH : Rejfek K., Brich J.
 
Dne 19.1.2013

Jsme pořádali od 14 hodin do 17 hodin DĚTSKÝ KARNEVAL v místní sokolovně
a
od 20 hodin Hasičský ples taktéž v sokolovně

Dne 25.5.2013

Jsme pořádali Staročeské máje a májovou zábavu v sokolovně
 
 
 

 
 
 

DNE 23.5.2013 v 16hod byl sraz na náměstí ve Škvorci -  přivážení krále májů
a dále od 16 hod výroba růží na věnec k májce u paní Pelclové

DNE 24.5.2013 v 16hod byl sraz na náměstí ve Škvorci - stavění májky, rozvoz májek,příprava valníku

výdej masek,krojů je 23.5. 2013 a 24.5.2013 v hasičské klubovně do 17 - 19 hodin.
Masky, kroje vydáva sl. Eliška Julie Vacková.

25.5.2013 sraz v 8hod u hasičské klubovny

Máje Třebohostive odjezd ca 10hod a ve Škvorci cca od 13hod

DNE 26.5.2013  proběhl úklid Máje

DNE 1.2.2013 členská schůze

DNE 22.2.2013 členská schůze

DNE 1.3.2013 členská schůze

DNE 29.3.2013 schůzka v klubovně

DNE 5.4.2013 členská schůze

DNE 6.4.2013 sběr železa

DNE 26.4.2013 schůzka v klubovně
DNE 28.4.2013 příprava dřeva na čarodějnice


DNE 30.4.2013  čarodějnice na vrchách

DNE 3.5.2013 členská schůze

DNE 8.6.2013 pracovní schůzka

DNE 23.8.2013 účast na pohřbu našeho nejstaršího člena sboru pana Laláka.
čestná stráž u rakve


DNE 31.8.2013 Dětský den v parku před hasičskou zbrojnicí

DNE 6.9.2013 členská schůze

DNE 8.9.2013 nácvik na okrskovou soutěž

DNE 16.9.2013 nácvik na okrskovou soutěž


DNE 2.8.2013 mimořádná členská schůze
DNE 2.10. setkání se zástupcem firmy AVELERION v klubovně, ohledně výroby hasičského praporu pro náš sbor.

DNE 10.10.2013 členská schůze

DNE 8.11.2013 členská schůze


DNE 6.12.2013 členská schůze

VVH SDH Škvorec 14.12.2013
ROK 2011
ROK 2012
ROK 2013

ROK 2014
3.1.2014členská schůze


11.1.2014 Zvaní na ples

18.1.2014 Karneval, ples


7.2.2014 členská schůze
27.2.2014 VVH okrsek č.6 Čelákovice

7.3.2014 členská schůze

8.3.2014 od 13:30 hod brigáda, úklid garáže a skladu

4.4.2014 členská schůze

19.4.2014 nácvik na soutěž před hasičárnou

25.4.2014 brigáda na dřevo - čarodějnice

5.4.2014 sběr železného šrotu
30.4.2014  čarodějnice a stavění hranice


2.5.2014 nácvik na soutěž

3.5.2014 členská schůze

3.5.2014 úklid zbrojnice

8.5.2014 nácvik na soutěž
12.5.2014 nácvik na soutěž


20.5.2014 seznámení s technikou JSDHO
22.5.2014 příprava na soutěž23.5.2014 soutěž Rostoklaty
28.5.2014 příprava na soutěž v okresním kole

31.5.2014 soutěž okresní kolo muži starší


6.6.2014 členská schůze

14.6.2014 jsme se zůčastnily oslav 130.let založení SDH Štíhlice
14.6.2014 jsme se zůčastnily soutěže v Čelákovicích, kde jsme vyhráli 1.místo a putovní pohár
21.6. 2014 proběhla odborná příprava a zkoušky v naší klubovně na Hasiče III.stupně21.6.2014 jsme se zůčastnily oslav 140.let založení SDH Říčany


dne 8.8.2014 členská schůze v klubovně od 19:30h, projednávání oslavdne 5.9.2014 členská schůze v klubovně od 19:30h


dne 3.10.2014 členská schůze v klubovně od 19:30h

dne 7.11.2014 členská schůze v klubovně od 19:30hdne 8.11.2014 účast p.Stavaře  na školení vedoucích mládeže v Čelakovicích

15.9.2014 - prezentace základní školy

dne 8.11.2014 brigáda v hasičárně

13.12.2014 od 17 hod  VVH SDH Škvorec v klubovně SDH Škvorec

pravidelná členská schůze bude 5.12.2014 - bude upřesněno ještě přes sms

MH hasiči

SILVESTR PRO DĚTI 2014

Sraz pro hasiče a MH v 17:00 v hasičárně


Silvestr v hasičárně

Plán činnosti sboru na rok 2014

1.) Dětský karneval a Hasičský ples
2.) Sběr železného šrotu
3.) Pálení čarodějnic 4.) Oslava 125 let založení SDH Škvorec
5.) Účast na soutěžích požárního sportu
6.) Účast na školeních a odborné přípravě
7.) Dětský den
8.) Pomoc obci a ostatním sborům,spolkům a organizacím